Benvinguts a Tossa de Mar

Avís Legal i política de privacitat
 

Informació general de la seu electrònica o lloc web Tossademar.cat

Tossademar.cat (i també .com, .org, .net) és un domini de l'Ajuntament de Tossa de Mar, amb CIF P1721500E i domicili al carrer Església, núm. 4 de Tossa de Mar, 17320, tel. 972 340 100 i adreça electrònica ajuntament@tossademar.org. Mitjançant el domini Tossademar.cat, la corporació municipal gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Tossademar.cat.

 

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de Tossademar.cat atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal Tossademar.cat sota criteris de bona fe.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l'Ajuntament de Tossa de Mar els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal Tossademar.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a l'Ajuntament de Tossa de Mar l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l'Ajuntament de Tossa de Mar, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.
Reserva de drets: L'Ajuntament de Tossa de Mar explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

• La presentació d'una pàgina del portal Tossademar.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l'Ajuntament de Tossa de Mar per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
• Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Ajuntament de Tossa de Mar conforme a les disposicions vigents.
• L'ús comercial dels continguts del lloc web Tossademar.cat.
• L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Ajuntament de Tossa de Mar, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.
• L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Ajuntament de Tossa de Mar, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
• Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal Tossademar.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Ajuntament de Tossa de Mar, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a lopd@ara.cat, o a l'adreça de l'Ajuntament de Tossa de Mar que consta al principi d'aquest avís legal.
Finalitat del fitxer: la informació facilitada s’utilitzarà per a les finalitats indicades en el registre públic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, i que són:
• - Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
• - Publicitat i prospecció comercial
• - Comerç electrònic

B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web Tossademar.cat.
Tossademar.cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de Tossademar.cat.

 

Responsabilitat en relació amb els continguts

L'Ajuntament de Tossa de Mar es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'Ajuntament de Tossa de Mar no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Tossademar.cat.

L'Ajuntament de Tossa de Mar no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors, usuaris, etc.

 

Dret d'exclusió

L'Ajuntament de Tossa de Mar es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 

Modificació de les presents condicions i durada
 

L'Ajuntament de Tossa de Mar podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'Ajuntament de Tossa de Mar i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.
  Tornar · Volver · Go Back  


Ajuntament de Tossa de Mar · CIF P1721500E · Av. del Pelegrí, 25 · 17320 - Tossa de Mar
Telèfon 972340100 · Fax 972341834 · www.tossademar.cat · ajuntament@tossademar.org


© Tossademar.cat - Ajuntament de Tossa de Mar