DOL OFICIAL PER LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 (DEL 27/MAIG AL 06/JUNY)
Data final de l'Estat d'alarma: 21 de juny    ·    Desconfinament progessiu: Fase 2    ·    Nou horari del CAP: de 8 a 20h de dilluns a divendres i de 8 a 15h el cap de setmana    ·    ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i 972 34 09 05 per informació al lloguer a la Casa de Cultura. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·    Informació municipal sobre el Coronavirus    ·    Truqueu a la policia local en cas d'emergència: 972 34 01 35 (les 24h)    ·    El canal de Salut de la Generalitat informa sobre el Coronavirus

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Les sessions de la Junta de Govern Local, també podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els mateixos termes que es preveuen al capítol que regula el Ple, tenen lloc a la Casa de la Vila i no tenen caràcter públic.

La Junta de Govern de Tossa de Mar està formada per:

Immaculada Colom (alcaldessa),
Ramon Gascons (primer tinent d'alcalde),
Gregori Martínez (segon tinent d'alcalde),
Joan Antoni Hervías (tercer tinent d'alcalde),
Ana Maria Prieto (quarta tinent d'alcalde),
Eva Barnés,
Andrea Nadal i
Lluïsa Moreno.

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària cada dimarts.

Les atribucions de l'Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local són diverses: representar l'ajuntament; dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals; publicar, executar i fer complir els acords municipals; aprovació de l'oferta pública; sancionar les infraccions de les ordenances municipals, aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió; la concessió de llicències (llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan); etc.