ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i també per demanar hora a l'ofincina de Can Ganga per tramitar els ajuts a famílies i empresaris.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·   

Notícies Comunicats

BAN Municipal 14/03Mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, el Comitè Municipal d'Emergències de Tossa de Mar

En relació amb el pla d’accions de mesures de prevenció per a la contenció del virus COVID-19, i en consonància amb les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, el Comitè Municipal d'Emergències de Tossa de Mar, integrat per l’equip de govern i els responsables tècnics dels diferents departaments, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 53.1.f i m) en relació amb l’article 236.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta alcaldia posa en coneixement dels veïns i veïnes les següents obligacions i recomanacions:


1. Recordar a tots els vilatans i vilatanes que la Policia Local presta el seu servei les 24 hores del dia, qualsevol incidència s’ha de comunicar al telèfon 972340135.

2. La resta d’oficines i serveis municipals romandran tancats al públic.

3. La Generalitat de Catalunya ha adoptat, entre altres, les mesures preventives següents:
- En l'àmbit del transport públic:
   • Adaptar el nivell d'ocupació dels serveis que representi un terç de la seva capacitat màxima.
   • Tots els operadors de transport públic hauran d'incrementar els protocols d'higiene i neteja que siguin necessaris per evitar els contagis.
- En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:
   • El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
   • El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
   • El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
   • La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats.
   • El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

4. La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020 i una vigència mínima de 15 dies.

MOLT IMPORTANT: Sigueu contundents en fer difusió a tots els coneguts, amics, contactes, etc. que hem d’estar a casa. Això vol dir a casa, res de restaurants, calçotades, trobades, gimnasos, etc., s'ha constatat que la mobilitat pròpia dels caps de setmana a les zones afectades ha afavorit l'expansió del virus, es una responsabilitat de tots divulgar el confinament, és fonamental per superar la crisi amb èxit.

5. Esteu pendents dels canals d’informació municipals davant la possibilitat de que hi hagi noves indicacions en funció de com evolucionin els esdeveniments:
   - www.tossademar.cat/coronavirus
   - Facebook ajuntament
   - Infotext de TV Tossa

6. Aquests canals informatius municipals s’actualitzaran cada dia a les 8:00, 14:00 i 20:00 hores, sempre i quan disposem de novetats.

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.
Tossa de Mar, 14 de març de 2020

Immaculada Colom Canal
Alcaldessa

Descarregueu-vos aquí el ban municipal

Més informació a: www.tossademar.cat/coronavirus