ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i també per demanar hora a l'ofincina de Can Ganga per tramitar els ajuts a famílies i empresaris.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·   

Notícies Comunicats

BAN Municipal 15/03Obligacions i recomanacions en matèria de CIRCULACIÓ de persones

En relació amb el pla d’accions de mesures de prevenció per a la contenció del virus COVID-19, i en consonància amb les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, el Comitè Municipal d'Emergències de Tossa de Mar, integrat per l’equip de govern i els responsables tècnics dels diferents departaments, en coordinació amb l’Associació Catalana de Municipis, atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, aquesta alcaldia posa en coneixement dels veïns i veïnes les següents obligacions i recomanacions en matèria de CIRCULACIÓ de persones:

Només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:
   a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
   b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
   c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
   d) Tornar al lloc de residència habitual.
   e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
   f) Desplaçament a entitats financeres
   g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
   h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

MOLT IMPORTANT: Hem d’estar a casa. Això vol dir a casa, res de restaurants, calçotades, trobades, gimnasos, etc., es una responsabilitat de tots complir el confinament, és fonamental per superar la crisi amb èxit.
Continueu pendents dels canals d’informació municipals davant la possibilitat de que hi hagi noves indicacions en funció de com evolucionin els esdeveniments:
   - www.tossademar.cat/coronavirus
   - Facebook ajuntament
   - Infotext de TV Tossa

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.
Tossa de Mar, 15 de març de 2020

Immaculada Colom Canal
Alcaldessa