DOL OFICIAL PER LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 (DEL 27/MAIG AL 06/JUNY)
Data final de l'Estat d'alarma: 21 de juny    ·    Desconfinament progessiu: Fase 2    ·    Nou horari del CAP: de 8 a 20h de dilluns a divendres i de 8 a 15h el cap de setmana    ·    ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i 972 34 09 05 per informació al lloguer a la Casa de Cultura. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·    Informació municipal sobre el Coronavirus    ·    Truqueu a la policia local en cas d'emergència: 972 34 01 35 (les 24h)    ·    El canal de Salut de la Generalitat informa sobre el Coronavirus

Notícies Comunicats

Paquet de mesures econòmiques de l’Ajuntament de TossaPaquet de mesures econòmiques de l’Ajuntament de Tossa per fer front a la crisi de la Covid-19

Tossa de Mar, 01 de maig de 2020.- L’equip de govern de Tossa, després d’haver-se reunit amb la resta del consistori, ha donat a conèixer la primera línia de mesures econòmiques per fer front a la crisi originada per la Covid-19. És un paquet de 50 mesures de les quals 39 ja es fan públiques amb la màxima transparència i d’acord amb la legalitat vigent. Les 11 restants estan a l’espera del vistiplau final dels serveis jurídics. 

Entre aquestes mesures, destaca, per exemple, la dotació d’un fons d’emergència social per a les persones més necessitades; la creació de línies d’ajuts pels lloguers; la creació de línies d’ajuts directes per a autònoms, empreses, comerços i entitats locals; l’exempció del percentatge de la taxa de recollida de residus comercials corresponent al període de tancament dels comerços que hagin estat afectats per la situació de l’estat d’alarma; o l’exempció del percentatge de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials corresponent al període que han estat tancats per les incidències de la Covid-19. 

Aquest paquet de mesures, que s’activaran a partir del dilluns 11 de maig, s’estructura en:

- Ajuts a l’emergència social.
- Suport a l’activitat econòmica.
- Reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament.
- Ajuts en el lloguer.
- Sensibilitat en la contractació, proveïdors i pagaments.
- Reajustament en la pressió fiscal local.

Les mesures són les següents:

1) En ajuts a l’emergència social: 

· Establiment d’una partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.
· Dotació d’un fons d’emergència social per a persones vulnerables per a necessitats bàsiques.
· Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i Càrites (banc d’aliments) per pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament.
· Creació d'una línia d'ajuts i/o bonificacions en l’IBI per a les entitats donada les reduccions dels seus ingressos, motivats per la Covid-19.
·  Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel pagament del cànon municipal (part proporcional).
· Creació de beques menjador, llar d’infants, i la resta dels nivells educatius a través de targetes moneder.
· Subvenció de llibres i material escolar per curs 2020-2021.


2) En suport a l’activitat econòmica:

· Creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) per atendre totes les consultes i tramitacions generades per la Covid-19, en concret per a empreses, autònoms, professionals i entitats locals.
· Dinamitzar l’economia local amb una línia de suport per la gestió i tramitació dels ajuts i subvencions de diferents administracions que es dediquin exclusivament a afectats per la Covid-19, en àmbit del comerç i autònoms.
· Establiment d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la propietat.
· Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial.
· Creació d’un programa específic post-Covid-19 de suport a empreses, emprenedors, professionals i comerç.
· Creació d’una línia d’ajuts directes per a autònoms i d’una línia d’ajuts directes per a empreses, comerços i entitats locals, havent de presentar propostes en un termini establert, i atorgant-se mitjançant el règim de concurrència competitiva, a través de l’OAE.
· Reforç del servei d’assessorament per a persones en cerca de feina, vetllant especialment pels col·lectius més afectats per la Covid-19.
· Establiment de noves línies d’assessorament per a treballadors i treballadores.
· Canvi d’estratègia de Promoció Turística i suport al comerç local.
· Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la Fira de Nadal.

3) Reforç dels serveis essencials de l’Ajuntament:

· Establiment i suport tecnològic pel teletreball dels serveis municipals.
· Realització d’un projecte de connectivitat a internet d’estudiants per evitar 'l’escletxa digital'.
· Suport i ajut en matèria de seguretat i protecció civil.


4) En ajuts en el lloguer:

· Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer per a famílies afectades per un ERTO, autònoms, i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat.
· Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de locals comercials per l’estat d’alarma decretat.


5) Sensibilitat en la contractació, proveïdors I pagaments:

· Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments i serveis que hi hagin pendents de pagament i que ho sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat.
· Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses salarials, de manteniment de la garantia definitiva, de lloguers o manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses d’assegurances vinculades al contracte.
· Establiment d’una partida específica per a l’augment d’hores de disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i brigada municipal.
· Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’Ajuntament i eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació dels diferents serveis.
· Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació per tal de mantenir informada als veïns i veïnes de Tossa.
· Manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir la seva activitat econòmica.
· Indemnització a les empreses amb contractació suspesa, aplicant el RD 8/2020 de mesures extraordinàries. Les empreses que presten serveis ordinaris no essencials a l’Ajuntament i que han vist suspesa l’execució dels seus contractes, podran reclamar pels danys i perjudicis soferts durant el període decretat de suspensió.


6) Reajustament en la pressió fiscal:

· Modificació dels períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.
· Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals pel que respecte al primer i segon fraccionament.
· Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modificant el primer i el segon fraccionament.
· Exempció del percentatge corresponent al període de tancament de la taxa de recollida de residus comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la situació de l’estat d’alarma
· Exempció del percentatge corresponent al període de tancament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials com a mesura excepcional motivada per les incidències de la Covid-19.
· Es negociarà la reducció preu/hora del cobrament de les zones d’estacionament regulat (àrees blaves).
· Exempció del pagament del cànon municipal (part proporcional) sobre ocupació d’establiments en via pública.
· Compensació o retorn del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals del dies transcorreguts de març.
· Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de les provisions de constrenyiment de la recaptació executiva, les diligències d’embargament i altres actuacions del procediment executiu.


Més informació a:www.tossademar.cat

Servei de Premsa - Ajuntament de Tossa de Mar