TANCAR
SOL·LICITUD PER ENCENDRE FOC
Comunicació de crema i Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i


 

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

A qui va dirigit? A les persones que poden dur a terme actuacions de risc.


Formulari:
 

Descarrega't la Comunicació de crema [ PDF ]
Descarrega't la Comunicació de crema [ DOC ]


Autorització

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

    - Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
    - Llençar objectes encesos.
    - Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
    - Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
    - La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.
 

Formulari:  

Autorització per treballs apícoles
Autorització per treballs forestals
Autorització per terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta
Annex II. Identificació de crema

Com sol·licitar-ho

Heu d’anar a l’oficina de Serveis Tècnics, al segon pis de la Nau i omplir una sol·licitud específica amb:

    • Dades personals

   
Dades sobre l’activitat

   
Persones i materials que vigilaran i controlaran l’activitat

   
Justificació de l’activitat

Si teniu algun dubte, us heu d’adreçar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tossa de Mar, als Agents Rurals o a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
 Més informació 
 

Més informació
Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema
Informació sobre Prevenció d'incendis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org