TANCAR
Accés ràpid
Declaració responsable habitatge turístic
Plànols PEHUT


 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
PER A LA REGULACIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
(PEHUT)
A TOSSA DE MAR

 

El present Pla regula els usos del sòl corresponent a les activitats d’habitatge d’ús turístic, definides en el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic i la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, segons redacció modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica; o normatives que les substitueixin.

El Pla Especial regula de forma específica la relació entre aquests establiments i les condicions urbanístiques d'emplaçament, d'acord amb les següents paràmetres:

    - La delimitació dels àmbits en els quals es poden desenvolupar els habitatges d’ús turístic d’acord amb les determinacions del POUM.
    - La definició de les condicions d'emplaçament concret de les activitats en cadascuna de les zones delimitades.
 

Consulta la normativa completa:

Normativa completa sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic
Antedecents dels PEHUT

 

Declaració responsable de l'activitat d'habitatge d'ús turístic

Descarrega't la sol·licitud:

Declaració responsable de l'activitat d'habitatge d'ús turístic (sol·licitud)  ACTUALITZAT

 

Plànols

Consulta la documentació gràfica:

1 Situació
2.1 Establiments Hotelers Categoria
2.2 Estabiliments Hotelers Places
2.3 Càmpings
3.1 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.2 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.3 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.4 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.5 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.6 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.7 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.8 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.9 Ordenació sòl urbà urbanitzable
3.10 Ordenació sòl urbà urbanitzable
4.1 Estudi Hoteler
4.2 Estudi Hoteler
5.1 HUT
5.2 HUT
5.3 HUT
5.4 HUT
5.5 HUT
5.6 HUT
5.7 HUT 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org