Benvinguts a Tossa de Mar

ESPAI DE PARTICIPACIÓ
Ajuntament de Tossa de Mar

 

MERCAT MUNICIPAL

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, sobre adaptació de l'ordenança del mercat setmanal a la normativa vigent, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobri els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa Adaptació de la normativa municipal a Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació Per la consolidació d'un marc normatiu orientat a la preservació de les bones pràctiques comercials al servei d'una competència lliure i lleial.
Objectius de la norma Mantenint els trets fonamentals del nostre model comercial mediterrani –concentració, diversitat i singularitat–.
Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries Necessària simplificació que ha d'inspirar l'accés i l'exercici de qualsevol activitat econòmica.


Descarregueu-vos aquí l'ordenança tal i com es vol modificar (en vermell els canvis que es volen implementar):  Proposta per a l'Ordenança sobre el mercat municipal 2019

 

COM FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES APORTACIONS I PROPOSTES:

Termini: s'acceptaran propostes durant 10 dies, fins al dijous 14 de març.

De manera oficial, pel registre d'entrada, a través de la Seu electrònica o de manera presencial. Especifiqueu el que creieu i adjunteu si voleu un arxiu amb els vostres canvis.

            - Seu electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar: www.tossademar.cat/seu Pestanya "Catàleg de tràmits" Al camp "Buscar" de tràmits, escriviu "Instància General" (especifiqueu què voleu canviar). 
            - Registre d'entrada presencial a: Av. del Pelegrí, 25.

O bé, enviant-nos un correu electrònic (canal oficiós) a: ajuntament@tossademar.org. Especifiqueu el que creieu i adjunteu si voleu un arxiu amb els vostres canvis.
 

 

 

 
  Tornar · Volver · Go Back  
Ajuntament de Tossa de Mar · CIF P1721500E · c/ Església, 4 · 17320 - Tossa de Mar
Telèfon 972340100 · Fax 972341834 · www.tossademar.cat · ajuntament@tossademar.org


© Tossademar.cat - Ajuntament de Tossa de Mar