P


Informació de la Zona Vermella de Tossa de Mar

Aquesta informació està obsoleta. Estem treballant per actualitzar-la el més aviat possible.

Disc Zona Vermella

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Tossa de Mar, en col·laboració amb la Policia Local de Tossa, ha confeccionat una nova campanya creant la Zona Vermella d’aparcament vinculat al Pla d’enfortiment del Comerç local que es va presentar a finals de l’any 2017. Aquesta campanya s’inicia amb la Setmana Santa però es mantindrà durant tot l’any.

La Zona Vermella és una zona habilitada amb una limitació horària d’una hora per anar a fer compres als comerços de la vila i fer gestions del dia a dia. D’aquesta manera, s’estimula la rotació de vehicles i es dona el màxim aprofitament a les zones vermelles d’aparcament i s’evita l’estacionament de vehicles a la zona durant dies o setmanes.

A la primera fase, els Carrers Bernats i Maria Auxiliadora es convertiran en estacionament de Zona Vermella amb una ocupació de fins a 12 vehicles. L’horari d’aquesta zona serà de dilluns a diumenge de 9h a 21h. Amb aquest horari es calcula que fins a 132 vehicles al dia podrien estacionar durant una hora.

El funcionament de la Zona Vermella serà molt senzill ja que des de la Policia Local es farà entrega d’uns discs horaris que s’hauran de posar al vehicle estacionat amb l’horari d’arribada. A partir d’aquella hora es comptarà 60 minuts que serà el tems autoritzat per realitzar les tasques habituals del dia a dia. Cal remarcar que és important el correcte ús de la Zona Vermella ja que no fer-ho pot comportar una sanció econòmica.


Ubicació de la Zona Vermella:

P

    Aparcaments senyalitzats com a Zona Vermella
Zona vermella de Tossa