COVID-19: informació      ·    ABANS de venir a l'Ajuntament, millor demaneu CITA PRÈVIA. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.
Info coronavirus · IGUALTAT

Ajuts de l'Ajuntament a l'hostaleria de Tossa Tràmit mitjançant la seu electrònica · FORA DE TERMINI

Sol·licitud de subvenció a l'hostaleria 2020

Ja s'ha exhaurit el termini per demanar l'ajut municipal a l'hostaleria.

A partir del dilluns dia 30 de novembre de 2020 s'obria un termini de vint dies hàbils per la presentació de sol·licituds per acollir-se a la "Subvenció Hostaleria 2020" que l'Ajuntament de Tossa de Mar posa a disposició com a concessió d'ajudes de foment i promoció turística a aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat hostalera d'allotjament turístic al terme municipal de Tossa de Mar i l'establiment hagi reiniciat l'activitat una vegada finalitzat l'estat d'alarma.

La sol·licitud es farà de forma telemàtica des de la seu electrònica de l'Ajuntament tossademar.eadministracio.cat mitjançant la presentació dels següents documents: 

Un cop rebuda i comprovada la documentació que ens faci arribar, l'Ajuntament li notificarà el resultat a la seva sol·licitud.

A més, per qualsevol dubte posem, a la seva disposició, una bústia de correu electrònic en l'adreça promocioeconomica@tossademar.org indicant en l'assumpte "Subvenció Hostaleria 2020"

Inici del tràmit telemàtic a la seu electrònica (tràmit destacat): https://tossademar.eadministracio.cat/ 

Consulta les bases aquí: Bases ajut covid-19 a l'hostaleria