Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Convocatòria urgentCREACIÓ D’UNA BORSA D’ADMINISTRATIUS/VES

L'Ajuntament ha aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de personal administratiu, grup C, subgrup C1, per cobrir necessitats temporals a l'ajuntament mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

  • El termini de presentació d'instàncies és del 19/10/2023 al 02/11/2023.

Per a més informació, podeu accedir a les bases publicades al tauler d'anuncis del web municipal: fent clic aquí.