Presentació

Campanya de sensibilitació per a la igualtat de gènere

La igualtat és un dels pilars bàsics de les societats democràtiques. Ara bé, la realitat ens demostra que encara persisteixen discriminacions de gènere que hem de corregir per poder aconseguir una igualtat real.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tossa de Mar inicia una campanya de sensibilització amb la voluntat de promoure la igualtat de gènere. La campanya sorgeix com una de les accions incloses en el Pla d’Igualtat del consistori. El Pla d’Igualtat és una eina amb la que es doten les Administracions Públiques per fer un estudi detallat sobre la situació de dones i homes dins de l’organització, per identificar les desigualtats, les diferències, els desavantatges, les dificultats i els obstacles, existents o que puguin existir a l’ens per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta diagnosi permet obtenir la informació necessària per dissenyar i establir un conjunt d’accions per corregir les desigualtats detectades.

Per tant, es pretén que, amb aquesta campanya, es disposar d’una eina de treball que ens permeti identificar desigualtats de gènere normalitzades i incorporar una nova mirada en el nostre dia a dia, convidant-nos a revisar actituds, renovar maneres de fer i de relacionar-nos per contribuir a construir models basats en la igualtat i el reconeixement de les diferències.

Qui tingui ganes de saber-ne més, podrà ampliar la informació a través dels continguts que trobarà en aquesta pàgina web.Eva Barnés
Regidora d'Igualtat · Ajuntament de Tossa de Mar.

La campanya

Igualtat de gènere a Tossa de Mar


 
Descàrregues i més informació

Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Tossa de Mar

Material complementari de la campanya de sensibilització per a la igualtat de gènere (pròximament!).

Guia de la campanya    Nota de premsaDia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones: Declaració del 25 de novembre

Manifest 25N (2022)Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Tossa de Mar

Pla d'igualtat

Bústia de suggeriments

Vols deixar un comentari sobre la campanya? Tens algun suggeriment?