Gran RUA: Carnaval d'Estiu
Diumenge, 16 de juny, a les 22:30h


• 22:30 h: Gran Rua a l'avinguda de Sant Ramon de Penyafort i Passeig de Mar

• En acabat: "Fi de Festa" amb demostració de ball i DJ a Es RacóDescarregueu-vos aquí el cartell:

Cartell de la Rua del Carnaval d'Estiu
Pròximament

LA FESTA D’ESTIU DE LES COLLES DE CARNAVAL DE TOSSA EL 23 D’AGOST DE 2024 A LA PLATJA GRAN


BASES DE PARTICIPACIÓ A LA FESTA D’ESTIU DE LES COLLES DE CARNAVAL DE TOSSA EL 23 D’AGOST DE 2024 A LA PLATJA GRAN.

La Festa de les Colles de Carnaval es va crear amb la intenció de dotar de recursos econòmics a les Colles locals per tal de fer les seves creacions pels Carnavals següents.
D’aquesta manera, es dona un impuls econòmic que fa possible que siguin de les Colles més ben valorades arreu, i que finalment donen prestigi a la nostra vila.

1. Poden participar a La Festa de les Colles de Carnaval tots els grups de carnaval locals que estiguin donats d’alta com a Associació i així ho acreditin.
2. Cada colla de Carnaval haurà d’haver participat un mínim de dos anys a les Rues de Carnaval de Tossa, tan hivern com estiu, concretament en les rues de l’any en curs i l’any l’anterior.
3. Atès que les Colles de Carnaval representen el poble de Tossa arreu on desfilen, cada colla participant haurà d’haver desfilat o desfilarà a la propera temporada, a les Rues de Carnaval d’altres poblacions.
4. Atès que la finalitat a aquesta participació és el de recaudar recursos económics exclusivament per a la participació en el següent Carnaval d’hivern, es farà signar una carta de compromís a cada colla participant.
5. La data i lloc de celebració d’aquest esdeveniment serà: divendres 23 d’agost de 2024 a la Platja Gran de Tossa de Mar en horari de 20:30h a 01:30h.
6. Es prohibeix posar música a cada estand.
7. Els gots utilitzats a l’esdeveniment seran els indicats per l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Tossa de Mar, per cada got nova edició, es pagarà a l’Ajuntament 0,50€.
8. No es permet vendre alcohol a menors d’edat.
9. El conjunt de Colles participants, pactaran el preu mínim per les begudes que s’oferiran durant l’esdeveniment. No es permetrà la venta d’aliments.
10. La taxa per la participació a la Festa de les Colles de Carnaval de Tossa és de 200€ i l’Àrea de Festes us indicarà com s’haurà de fer el pagament.
11. Caldrà que cada Colla tingui una assegurança de responsabilitat civil vigent i faci arribar una còpia a l’Àrea de Festes.
12. Cada estand haurà d’estar decorat en motius carnavalescos de cada colla.
13. Qualsevol incompliment de les Bases podrà ser motiu d’expulsió immediata de l’esdeveniment i la no participació a les properes edicions.
14. En cas d’incidència, avisar d’immediat a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament.

A Tossa de Mar, 10 d’abril de 2024.Descarregueu-vos aquí les bases:

Bases de participació
Informació i contacte:

Àrea de Festes de l'Ajuntament de Tossa de Mar
festes@tossademar.org · 972 34 09 05

Ajuntament de Tossa de Mar · CIF P1721500E · Av. del Pelegrí, 25 · 17320 - Tossa de Mar
Telèfon 972340100 · 
www.tossademar.cat · www.tossademar.cat/seu · ajuntament@tossademar.org


© Tossademar.cat 2024 - Ajuntament de Tossa de Mar