ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU
Diumenge, 9 de juny de 2024

RECLAMACIONS:

Les excuses dels membres de les meses es tramiten NOMÉS a la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, per correu electrònic o presencialment, dins de l'horari previst:

Adreça: Carretera de Sant Hilari, 2 (Sala de Vistes, 2a. planta); Santa Coloma de Farners
Horari d'atenció (presencial i telefònic): de 13h a 16h.
Telèfon: 678014375 / Fax: 972843635
Correu electrònic: jez_santacoloma@gencat.cat

La presentació d’excusa no implica la seva acceptació. Heu d’esperar per rebre la notificació de la resolució.

Després del sorteig de les meses, en cas de tenir un motiu vàlid per excusar-se cal fer una carta de renúncia a la Junta Electoral Central en un termini de set dies. A més, s’han d’adjuntar els documents per certificar el motiu de l’absència. Poden ser des del certificat mèdic per acreditar la invalidesa o el llibre de família en els casos de responsabilitat familiar.

Consulteu aquí la normativa legal: Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central (BOE).
(Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales)
MANUALS DE MEMBRE DE MESA ELECTORAL:

 

- Descarregueu-vos el manual de membre de mesa (català)

- Descarregueu-vos el manual de membre de mesa (castellà)


 

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

 

Col·legi electoral: a la seu de l'Ajuntament, edifici La Nau (Av. del pelegrí, 25):

MESA 1U (cognoms de la A a la Z).

MESA 2A (cognoms de la A a la L) i MESA 2B (cognoms de la M a la Z).

MESA 3A (cognoms de la A a la L) i MESA 2B (cognoms de la M a la Z).

 

ENLLAÇOS:

- Informació: Eleccions Parlament Europeu 2024 (Generalitat de Catalunya)
- Informació: Eleccions Parlament Europeu 2024 al web municipal.

- Informació CORREOS.es: Sol·licitar el vot per correu.
- Informació:
Consulta del cens electoral amb certificat electrònic.