Centre d'Estudis Tossencs

Tossa de Mar

El Centre d'Estudis Tossencs


Pròximament tota la informació.
Més informació a: Institut Ramon Muntaner (IRMU.cat)

Activitats culturals

De moment no hi ha cap activitat nova programada.
  JORNADA D'ESTUDI  

L'obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX)
Biografies, projectes, impacte modernitzador.

Tossa de Mar (la Selva, Girona): 7, 8 i 9 de juliol de 2017
Organitzat pel Centre d'Estudis Tossencs


Descripció

Jornada adreçada a investigadors i estudiosos de les ciències humanes i de la cultura (geografia, història, filosofia, etc), però extensible també a investigadors i professionals de l’arquitectura, l’enginyeria, la tecnologia, l'urbanisme i el medi ambient.

En el marc de les activitats commemoratives del I Centenari del Far de Tossa, s’ha cregut convenient celebrar una jornada tècnica en la qual els fars i els faroners hi tinguin entrada, però el que es pretèn és anar molt més enllà, i abastar tots els professionals de l’obra pública. L’objectiu és posar en valor aquests professionals com a garants del bon funcionament de les infraestructures públiques, l’acció anònima de bona part dels quals ha contribuït a la millora de les comunicacions, al desenvolupament tècnic, comercial i econòmic del país, i al progrés de la societat en general.

Pensem que pot ser una bona ocasió per treure a la llum trajectòries singulars, projectes desconeguts, legislació específica que explica determinades actuacions, posar el focus en plantejaments territorials que han pogut passar desapercebuts, i posar en comú un seguit d’elements i recursos que puguin facilitar noves línies de recerca en el futur a partir de la difusió de fonts documentals poc conegudes.

L’arquitectura, l’enginyeria, la topografia, han estat disciplines que han evolucionat molt d’ençà de la Il·lustració. Els avenços tecnològics s’han anat succeint, i cada generació ha superat l’anterior en la construcció d’obra pública. Al darrera d’aquestes infraestructures hi ha un ideari, una formació i unes trajectòries massa sovint oblidades. I més encara els seus servidors un cop l’obra s’ha posat en funcionament. Faroners, sobrestants i ajudants d’obres públiques, ferroviaris, caps d’estació, peons de camins, guardes forestals, telegrafistes, estibadors, responsables d’obres hidràuliques i energètiques, encarregats i oficinistes diversos. La present jornada pretèn divulgar estratègies de vertebració del territori a partir de l’extensió dels equipaments i infraestructures, la importància que per a les comunitats urbanes i rurals ha suposat al llarg de la història la millora de les seves comunicacions, fer prosopografia d’algunes trajectòries, demostrar el vincle d’altres amb el territori pel qual van treballar, i aproximar-nos a la percepció social que ha despertat la seva construcció entre la ciutadania. Sense oblidar, que en la societat actual, bona part d’aquesta obra pública ha esdevingut un patrimoni de gran valor i un recurs cultural en sí mateix, que pot arribar a contribuir a la dinamització econòmica d’un territori, i a posar en valor determinats elements des d’una perspectiva educativa, cultural i turística.

Comitè organitzador-científic: Narcís Figueras (UOC), Enric García (Museu Marítim de Barcelona), Rosa Maria Gil (Grup d’Història del Treball, Universitat de Barcelona), M. Carme Jiménez (IRMU), David Moré (CET), Joaquim M. Puigvert (UdG), Rosa Serra (Diputació de Barcelona), Josep Santemases i Francesc Viso (CCEPC).
 

Àmbits

La jornada s’articula en cinc àmbits:

Àmbit 1- Projectant obra pública
Una panoràmica de l’ideari que subjau en la construcció de les obres públiques, a partir de la presentació de projectes i trajectòries professionals.

Àmbit 2- Comunicacions terrestres
L’objectiu d’aquest àmbit és incidir en la importància de projectes, infraestructures i trajectòries professionals vinculats a l’articulació de les xarxes viàries (carreteres, camins, ponts, etc.), fèrries (ferrocarril, tramvia, metro, etc.), i de comunicacions en general (telefonia, telegrafia òptica, etc.)

Àmbit 3- Obres hidràuliques
L’objectiu d’aquest àmbit és donar a conèixer projectes, infraestructures i trajectòries professionals vinculades al gran nombre d’obres hidràuliques (pantans, preses, rescloses, recs, canals, centrals hidroelèctriques, etc.) escampades arreu del territori, l’existència de les quals ha contribuït a millores agràries, industrials i de qualitat de vida de les persones de gran importància per a la societat i l’economia.

Àmbit 4- Comunicacions marítimes
L’objectiu d’aquest àmbit és posar en valor el conjunt d’infraestructures marítimes que contribueixen a fer possible les comunicacions marítimes (ports i senyals marítims), i treure a la llum els professionals que hi treballen.

Àmbit 5- L’obra pública com a patrimoni i recurs cultural
L’objectiu d’aquest àmbit és analitzar des d’una perspectiva actual els actius patrimonials i culturals de les obres públiques. Potenciar-ne el coneixement i la seva difusió contribueix a l’enfortiment de múltiples propostes pedagògico-educatives i de turisme cultural que han agafat volada els darrers temps.

Programa

Divendres 7 de Juliol de 2017
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Cultura, avinguda del Pelegrí

18’00 h.- Acreditació i recollida de la informació.

18’45 h.- Inauguració de la jornada. Salutació de l'alcaldessa, del president del Centre d'Estudis Tossencs i de la directora de l'Institut Ramon Muntaner.

19’00 h.- Conferència inaugural. “El Archivo del Ministerio de Fomento y el AGA: Múltiples posibilidades de investigación histórica en el ámbito de las obras públicas”, a càrrec de Concepción Pintado Céspedes, directora de l’Arxiu General del Ministerio de Fomento (2004-2016).

22'30 h.- Far de Tossa- Concert d'Havaneres.
 

 

Dissabte 8 de Juliol de 2017
Lloc: Espai Colomer (al costat de la Casa de Cultura)

09’15 h.- Àmbit 2- Xarxes viàries i de comunicacions
Ponència “La xarxa ferroviària del port de Barcelona: Infraestructura de servei i connexió de la ciutat”, a càrrec del Dr. Ferran Armengol Ferrer, professor de Dret internacional públic i relacions internacionals. Universitat de Barcelona.

10'00 h.- Comunicacions:
- “Els Ports de Catalunya, accés ferroviari i patrimoni industrial”, de Guilermo Esteban, Eduard Alvarez-Palau, Mateu Morillas, i Jordi Marti-Henneberg (Universitat de Lleida)
- “El projecte de ferrocarril de Tarragona a Reus i Falset o Móra d’Ebre (1844-1848)”, Josep Francesc Moragrega Font (Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre)
- “Rafael Dicenta de Vera y su plan de enlaces ferroviarios de Valencia: la ciudad falangista (1937-1945)”, de Susana Climent Viguer (Cátedra Demetrio Ribes UV-CHOPVT)
- “El manteniment de la xarxa ferroviària. El cas de la brigada de “vía y obras” de Caldes de Malavella (1898-1936)”, Marc Martínez Comas (Centre d’Estudis Selvatans)
- “Els peons caminers a Espanya (s. XVIII-XX). El cas de la província de Girona”, Josep Formiga Bosch (Grup Vitraris)
- “Els bronzes del Collet de Sant Antoni, un tresor ocult, en part en mans de l'enginyer Rafael Coderch i en part a mans del Museu Arqueològic de Girona”, Esther Loaisa Dalmau (Ateneu Popular de Calonge)

11’00 h.- Pausa Café.

11’30 h.- Àmbit 3- Obres hidràuliques
Ponència “Política hidràulica i desenvoluparment econòmic: el cas del Canal d’Aragó i Catalunya”, a càrrec del Dr. Josep Joan Mateu González. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

12’15 h.- Comunicacions:
- “De la muntanya al mar. Projectes hidràulics al nord-est de Catalunya”, Joan Anton Abellán Manonellas (Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles)
- “Les fonts de la ciutat de Banyoles a la segona meitat del s. XIX”, Guerau Palmada Auguet (Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles)
- “Tres primers canals monàstics a Ripoll al s. X”, Antoni Llagostera Fernández (Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès)

12’45 h.- Àmbit 1- Projectant obra pública

Ponència: “Arquitectes i enginyers. Projectant i traçant millores en la qualitat de vida. La mirada històrica”, a càrrec de la Dra. Rosa Maria Gil Tort. Grup d’Història del Treball. Grup recerca consolidat Universitat de Barcelona “Treball, Institucions i Gènere (TIG)”.

13'30 h.- Dinar

16'30 h.- Comunicacions:
- “Les infraestructures com a elements vertebradors del territori”, Antoni Pol Solé (Societat Andorrana de Ciències)
- “Lluís Marià Vidal i Carreras (Barcelona 1842-1922) i la seva obra a la comarca del Berguedà”, Rosa Serra Rotés (Àmbit de Recerques del Berguedà)
- “Los ingenieros y los sectores productivos de La Maquinista Valenciana, 1880-1965”, Susana Climent Viguer (Cátedra Demetrio Ribes Universitat de València-CHOPVT)

17’00 h.- Àmbit 4- Infraestructures marítimes
Ponència “Fars i faroners garants de la seguretat marítima”, a càrrec de David Moré Aguirre. Centre d’Estudis Tossencs.

17’45 h.- Comunicacions:
- “El port de Salou i el projecte de nova població (s. XIX)”, Pedro Otiña Hermoso (Arxiu Municipal de Cambrils)
- “Breve apunte sobre la proporcionalidad directa existente entre el aislamiento de un faro y el incremento de las desavenencias acontecidas entre sus habitantes”, Javier Pérez de Arévalo (Universitat de les Illes Balears-Autoritat Portuària de Balears)
- “Fareras”, Mario Sanz Cruz (Autoridad Portuaria de Almería-Instituto de Estudios Almerienses)
- “Sentido de los faros en la modernización de las Islas Filipinas”, Joaquín Ibáñez Montoya, Ana Belén Berrocal Menárguez, i Rafael Guridi García (Aula de Gestión e Intervención sobre el Patrimonio de la Arquitectura y la Industria de la Universidad Politécnica de Madrid)
- “La política exterior de la Santa Seu i els fars en el segle XIX”, Montserrat Moli Frigola (Real Academia de la Historia, i Universita di Roma “Tor Vergata”)

18’15 h.- Pausa.

18’45 h.- Àmbit 5- L’obra pública com a patrimoni i recurs cultural
Ponència “Conocer, conservar y preservar la obra pública. Un patrimonio a debate”, a càrrec de la Dra. Immaculada Aguilar Civera. Càtedra Demetrio Ribes, Universitat de València.

19’30 h.- Comunicacions:
Ponència “Conocer, conservar y preservar la obra pública. Un patrimonio a debate”, a càrrec de la Dra. Immaculada Aguilar Civera. Càtedra Demetrio Ribes, Universitat de València.
19’30 h.- Comunicacions
- “Puentes en las sierras riojanas. Modernidad, necesidad y recurso cultural”, Sergio Larrauri Redondo, Tècnic de Patrimoni Cultural (La Rioja)
- “Catalogación de los Faros con valor patrimonial de las costas españolas: Necesidad y Utilidades”, de Santiago Sánchez Beitia, E.T.S. de Arquitectura de Donostia-San Sebastián, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

20’00 h.- Cloenda.
 

 

Diumenge 9 de Juliol de 2017
Coincidint amb la VII Trobada de Faroners, familiars i Amics dels Fars

De 10'00 a 12’00 h.- Al Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània (Far de Tossa, a Vila Vella) - Jornada de portes obertes.

12’30 h.- Far de Tossa- Presentació del llibre “El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya. Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites”, de David Moré Aguirre.

 

Comunicacions

Els interessats a participar en la Jornada d’Estudi mitjançant la presentació d’una comunicació poden enviar la seva proposta en forma de resum, amb una extensió màxima d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. Les comunicacions poden ser en català o castellà. El termini per presentar aquest resum és el 15 de juny de 2017. Cal trametre el resum a l’adreça de correu electrònic arxiutossa@gmail.com.

El termini per lliurar el text definitiu, que haurà de tenir una extensió d’entre 12.000 i 25.000 caràcters, és el dia 31 de juliol de 2017. Poden adjuntar-se imatges.

Està prevista la publicació de les actes amb les ponències i comunicacions el 2018.
 

Inscripció

El preu de la inscripció general serà de 59 euros, i 50 euros per als socis. El preu dóna dret a les actes, al sopar del divendres i al dinar del dissabte i a les activitats complementàries programades pel divendres i el dissabte.

Els qui ho desitgin poden afegir-se el diumenge a la VII Trobada de Faroners, familiars i Amics dels Fars, que inclou una excursió marítima per la costa de Tossa a Sant Feliu de Guíxols i un dinar pel preu de 42 euros.

Als interessats se’ls oferirà informació de l’allotjament.


Descarrega la butlleta d'inscripció en Word

Descarrega la butlleta d'inscripció en PDF
Descàrregues:
Programa de la Jornada d'Estudi (Actualitzat el 04/07/2017)

Toda la información en CASTELLANO*
Tota la informació en CATALÀ*
*El programa ha sufrido variaciones (consultar programa) / *el programa té variacions (consulteu el programa)

Organitza
Centre d’Estudis Tossencs i Ajuntament de Tossa de Mar.

Col·laboren:
Institut Ramon Muntaner Diputació de Girona
Port de Barcelona
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Museu Marítim de Barcelona
Càtedra Demetrio Ribes Universitat de València
Grup d’Història del Treball (Grup de recerca de la Universitat de Barcelona “Treball, Institucions i Gènere (TIG)”, consolidat per la Generalitat de Catalunya).


Secretaria de la Jornada
Centre d’Estudis Tossencs
Plaça de Sant Joan, núm. 2
17320 Tossa de Mar (Girona)
Tel. 972342606 ·  a/e: arxiutossa@gmail.com

Per a més informació: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs/#jornada


Concurs

"1er. Trofeu Internacional de Fotografia
Tossa de Mar"

organitzat pel Centre d'Estudis Tossencs


Organitzat pel Centre d’Estudis Tossencs i l'Ajuntament de Tossa de Mar, amb la col·laboració de Foto-Film Calella.
El saló està obert a tots els aficionats i professionals de tot el món.
Aquest saló internacional gaudeix dels reconeixements de la Confederación Española de Fotografía: núm. E/2015/09, i de la Federació Catalana de Fotografia: núm. 2015-47 per tant, es regirà per les seves normes, i els temes "la mar" (A), "fotografia submarina" (B), Tossa de Mar (C), seran puntuables per a l'obtenció dels seus títols honorífics.

Consulteu a continuació les bases del concurs i feu clic per registrar-vos i participar a través d'internet:

Bases (Català)

Participació/registre
via internet:
Bases (Castellano)

Participación/registro
via internet:
Rules (English)

Participation/registration
via internet
Règles(Français)

Participation/enregistrement
via internet

 

 

Organitzat per:

Ajuntament de Tossa de Mar Centre d'Estudis Tossencs Foto-Film

 


amb el reconeixement de:

Federació Catalana de Fotografia Confederación Española de Fotografía


amb la col·laboració de:

Associació d'Empresaris d'Hostaleria

i els següents establiments:
     
     
   

Investigació

Què investiguem? Què fem?


Publicacions


Quadern 1- Ricard Batista, Albert López i Mario Zucchitello. Noves aportacions al coneixement de la Vil·la Romana dels Ametllers de Tossa. 1980. 30 pàgines. [3’50 euros]
Quadern 2- Mario Zucchitello. El comerç marítim de Tossa a través del port barceloní (1357-1553). 1982. 150 pàgines. [Esgotat]
Quadern 3- Mario Zucchitello. Una devoció mariana: La Mare de Déu del Socors a Tossa (segles XVI-XX). 1986. 161 pàgines. [7’50 euros]
Quadern 4- Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València (1459-1703). 1992. 291 pàgines. [11 euros]
Quadern 5- Mario Zucchitello. Tossa: La formació d’una vila. El comte, l’abat i els tossencs (segles IX-XII). 1998. 256 pàgines. [12 euros]
Quadern 6- David Moré Aguirre. Cas Fuster: La família Martí a través dels seus documents. 2001. 291 pàgines [Esgotat]
Quadern 7- Mario Zucchitello. De la Mediterrània a l’Atlàntic. Navegació i comerç a Tossa (1759-1814). 2004. Edició conjunta amb Centre d’Estudis Selvatans dins la col·lecció Estudis i Textos. 603 pàgines. [22 euros]
Quadern 8- Almudena Villegas Espín. Les colònies escolars: la colònia escolar Turissa. 2006. 189 pàgines. [10 euros]
Quadern 9- Carmelo Sallés Fernández i David Moré Aguirre. Diccionari de més de mil mots de la història de Tossa. 2009. 400 pàgines. [25 euros]
Quadern 10- Joaquim Planas Gisbert. Escultures i alters elements d’interès a la via pública de Tossa. 2012. 290 pàgines. [25 euros]
Quadern 11- Mario Zucchitello. En mar i en terra. Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835). 2013. 566 pàgines. [25 euros]
Quadern 12- Eva Pinyol Llésera i David Moré Aguirre. Llegendes i tradicions de Tossa contades per Vicenç Esteban Darder. 2014. 590 pàgines. [Esgotat]
Quadern 13- Joaquim Alvarado Costa i Francisco Manuel Parejo Moruno. Indústria i comerç del suro. Els Torrellas de Tossa (1879-1923). 2016. 654 pàgines. [30 euros]
Quadern 14- David Moré Aguirre. El sumblim i el quotidià dels fars de Catalunya. Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites. 2017. 463 pàgines. [25 euros]
Quadern 15- Mario Zucchitello Gilioli. La independència dels països hispanoamericans a través de l'obra de Gil Gelpí Ferro (Tossa 1818 - l'Havana 1887). 2017. 489 pàgines. [25 euros]
Quadern 16- David Moré Aguirre (ed.). Actes Jornada d’estudi ‘L’obra pública i els seus professionals (s.XVIII-XX). Biografies, projectes, impacte modernitzador’. 2019. 617 pàgines [25 euros]
Quadern 17- David Moré Aguirre i Mario Zucchitello Gilioli. El santuari de Sant Grau de Vallpresona (Tossa). Més de sis-cents anys de talaia espiritual i social de la comarca. 2020. 707 pàgines [25 euros]


Pròximament tota la informació
Més informació a: Diputació de Girona. Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció SocialContacte


Centre d'Estudis Tossencs
David Moré
arxiumunicipal@tossademar.org
Plaça Sant Joan, núm. 2
17320 · Tossa de Mar
Telèfon 972342606