Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Declaració d'accessibilitat

L’Ajuntament de Tossa de Mar s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web municipal.


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

- El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

- Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat, tot i que s'ha procurat que la majoria sí que els compleixin.


Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 11 de febrer de 2020. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 11 de febrer de 2020.


Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de la següent adreça electrònica ajuntament@tossademar.org, o bé per via telefònica al telèfon 972.34.01.00 o presencialment a l’Avinguda Pelegrí, 25 de Tossa de Mar.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Pelegrí, 25 de Tossa de Mar o per mitjà de la seu electrònica https://tossademar.eadministracio.cat.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Pelegrí, 25 de Tossa de Mar o per mitjà de la seu electrònica https://tossademar.eadministracio.cat. Aquest procediment de reclamació (previst a l'article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per el Departament de Secretaria com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.


Informació complementària

L’Ajuntament de Tossa de Mar treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE - EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat de L’Ajuntament de Tossa de Mar complir plenament les pautes d'accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que compleix en l’actualitat el nostre lloc web.

El web està optimitzat per a una resolució de [1.024 x 768]. Si es disposa d'un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s'han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l'apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.