RESTRICCIONS COVID-19    ·    Certificat autoresponsable de desplaçament (catalunya/comarcal/municipi): més info aquí    ·    ABANS de venir a l'Ajuntament demana CITA PRÈVIA, ara és obligat. Truca al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Info coronavirus · IGUALTAT

Policia Local de Tossa de Mar 972 34 01 35 · Av. del Pelegrí, 14

SOL·LICITUD ASSEGURADORES SOBRE UN INCIDENT:


PLT19 Sol·licitud de la companyia asseguradora o representant legal d’informació sobre un incident
Descarrega aquí el formulari en català

PLT19 Solicitud de la compañía aseguradora o representante legal de información sobre un incidente
Descarga aquí el formulario en castellano

 

 

FEU EL TRÀMIT ONLINE

PLT19 Sol·licitud de la companyia asseguradora: informació sobre un incident1) Descarregueu-vos i empleneu el formulari.

2) Aneu a la seu electrònica: https://tossademar.eadministracio.cat des d'un navegador actualitzat (Chrome, Firefox, Safari, Opera...).

3) Feu clic a "CATÀLEG DE TRÀMITS" i cerqueu un tràmit o bé "Instància General Tossa"

4) Feu clic a "@ Tramitació electrònica".

5) Si sou una empresa identifiqueu-vos amb el certificat digital d'empresa. Si actueu en representació aporteu l'autorització acreditativa.

6) Ompliu el tràmit i al pas 3 (Documents) aporteu dos documents:
   a) el formulari que us heu descarregat i emplenat.
   b) el justificant de les taxes pagades.