Carnaval 2023  
ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Ajuda a Ucraïna   Coronavirus   IGUALTAT   Agenda  

Alertes i activitats Festes i tradicions

Premi Internacional de Pintura Ràpida66ena. edició · Diumenge, 28 d'agost de 2021

LXVI PREMI INTERNACIONAL TOSSA DE MAR DE PINTURA RÀPIDA
28 d'agost de 2022.

 

 RESULTAT DEL CONCURS

 

El passat diumenge 28 d’agost de 2022, a l’edifici La Nau, es va celebrar el LXVI PREMI INTERNACIONAL TOSSA DE MAR DE PINTURA RÀPIDA. El Jurat Qualificador del concurs d’enguany  va estar format pel Sr. Àngel Valdés, arquitecte, qui presidí el Jurat; el Sr. Rashim Michaeli artista plàstic; el Sr. Mario Zucchitello, historiador; i el Sr. Joan Llinàs i Pol, arqueòleg.

En aquesta edició hi han participat 95 adults i 71 infants.

Examinades detingudament totes les obres presentades, i després de deliberar, s’acordà concedir els premis del concurs d’enguany de la següent manera:

PREMI INFANTIL CATEGORIA 4 – 6 ANYS, a l’obra núm. 40 de la que és autora Sira Cortadellas Bret.

PREMI INFANTIL CATEGORIA 7 – 9 ANYS, a l’obra núm. 46 de la que és autora Emily Mikhaeli.

PREMI INFANTIL CATEGORIA 10 – 12 ANYS, a l’obra núm. 1 de la que és autor Marc Colomer Serra.

PREMI  JUVENIL CATEGORIA 13 – 15 ANYS, a l’obra núm. 61 de la que és autora Ona Gotarra Raventós

PREMI JUVENIL CATEGORIA 16 – 18 ANYS, a l’obra núm. 7 de la que és autora Anna Castelló Mundet

PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA ALTRES PROCEDIMENTS, a l’obra núm. 19 de la que és autor Benet Costa Portas.

PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA AQUAREL·LA a l’obra núm. 31 de la que és autor Laureano Sáez Carrasco.

PREMI DIPUTACIÓ DE GIRONA TÈCNICA AQUAREL·LA a l’obra núm. 69 de la que és autor Oriol Olivé Ramón.

PREMI AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR TÈCNICA OLIS/ACRÍLICS, a l’obra núm. 20 de la que és autor Joan Vila Arimany.

PREMI DIPUTACIÓ DE GIRONA TÈCNICA OLIS/ACRÍLICS, a l’obra núm. 14 de la que és autor Narcís Sala Gascons.

PREMI ENTORN - SANT BENET AJUNTAMENT DE TOSSA, a l’obra núm. 16 de la que és autor Ramón Pujolà Font.

PREMI EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE GIRONA, a l’obra núm. 23 de la que és autor Josep Fernàndez Gelmà.

PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR  a l’obra núm. 4 de la que és autor Joan Pons Diuran.

 

Us podeu descarregar la relació i les obres premiades aquí.


 

 

 
Bases de participació:

1. Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin.
2. La data de celebració del concurs serà diumenge, 28 d'agost de 2022.
3. Les inscripcions per participar en el concurs es formalitzaran a l'edifici la Nau (Av. Pelegrí, 25) des de les 08:00 h fins a les 12:00 h.
4. Cada artista haurà de portar el seu propi bolígraf per formalitzar la inscripció.
5. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela o suport, en blanc o preparat a un color, el qual serà segellat per poder concursar. En el moment de la inscripció, l'artista notificarà en quina tècnica vol participar.
6. La dimensió màxima de les obres presentades al concurs serà la mida normalitzada de 60 figura, 60  marina o 60 paisatge.
7. El tema serà de lliure elecció, motivat per Tossa i pintat in situ.
8. L'obra serà obligatòriament realitzada i signada per l'artista inscrit.
9. L'artista haurà de presentar l'obra realitzada de 15:00 h a 17:00 h a l'Edifici La Nau (Av. Pelegrí, 25). L'obra es lliurarà en la seva tela o suport, sense cap mena de marc o protecció.
10. L'acte d'entrega de premis es realitzarà a les 19 h a la Sala Trinquet de l'Edifici la Nau.
11. L'exposició de totes les obres presentades, es mantindrà oberta fins el 9 de setembre de 2022, de 16:00 h a 19:00 h, de dilluns a dissabte.
12. Les obres premiades restaran com a propietat de  l'Ajuntament  de Tossa de Mar passant a formar part del patrimoni artístic municipal amb la transmissió de tots el drets que la propietat intel·lectual implica.
13. Les obres no premiades, segons voluntat de l'artista, podran ésser venudes una vegada inaugurada l'exposició.
14. Sobre el preu de venda assenyalat per l'autor, l'Ajuntament de Tossa retindrà en totes les obres venudes un 15% del seu valor.
15. Les obres no premiades hauran de ser retirades de l'Edifici La Nau pels seus autors, compradors o representants mitjançant l'exhibició del resguard de presentació o rebut de compra, els dies 10, i 11, de setembre de 16 h a 19 h.
16. Passada aquesta data, les obres que no hagin estat retirades passaran a ser propietat municipal.
17. El fet de participar en el concurs significa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i, d'una manera clara, la renúncia a la propietat de les obres no recollides en els terminis exposats en la  base número 16
18. Als premis atorgats, se'ls aplicarà la retenció fiscal que assenyala la llei.


Podeu descarregar-vos aquestes bases aquí.

 

 

Categories i premis

Categoria ADULTS PREMIS
Premi Ajuntament de Tossa de Mar 2.500 €
Premi Diputació de Girona 2.000 €
Premi Aquarel·la Ajuntament de Tossa 800 €
Premi Aquarel·la Diputació de Girona 500 €
Premi Oli / Acrílic Ajuntament de Tossa 800 €
Premi Oli / Acrílic Diputació de Girona 500 €
Premi Altres procediments Ajuntament de Tossa 500 €
Premi Entorn - Sant Benet Ajuntament de Tossa 1.000 €

 

Categoria Juvenil PREMIS
Premi 13-15 anys Lot de productes artístics
Premi 16-18 anys Lot de productes artístics

 

Categoria Infantil PREMIS
Premi 4-6 anys Lot de productes artístics
Premi 7-9 anys Lot de productes artístics
Premi 10-12 anys Lot de productes artístics

 
Cartell del LXVI Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida: