Sorteig membres de meses electorals (Parlament Europeu, 9 de juny de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Zona verdaRESERVA PREFERENT D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES RESIDENTS - ZONA VERDA

 

La zona verda entrarà en funcionament (aquest any, excepcionalment) el dia 15 de juny, ja que és la data en la que es preveu que estigui aprovada definitivament la nova "Ordenança d'estacionament regulats", un cop acabat el període d'exposició pública.

 

 

ZONA VERDA

Les zones verdes són aquells espais de la via pública on els vehicles amb el distintiu de resident i, quan així es determini, les persones no residents, poden estacionar pel temps preestablert en cada cas. D’aquesta manera, els residents hi podran estacionar gratuïtament (amb obligació d'obtenir tiquet a cost 0 amb temps màxim de 72 hores) i els vehicles sense distintiu ho podran fer abonant la taxa establerta, amb un temps màxim limitat a 2 hores.

 

RESIDENTS

La condició de persona resident, a efecte de l’ús de les zones verdes, s’estableix per:

a) Persones físiques empadronades a Tossa i que siguin titulars d’un vehicle que aboni l’Impost  IVTM a Tossa.

b) Persones físiques empadronades a Tossa i que siguin conductores habituals d’un vehicle amb contracte de lloguer, rènting o similar, de durada superior a 6 mesos.

c) Persones físiques no empadronades a Tossa que tributen  IBI relatiu a un habitatge a Tossa.

d) Persones titulars d’una activitat econòmica amb domicili o seu a Tossa o, amb un contracte laboral en una empresa amb domicili o seu a Tossa de durada superior a 4 mesos.

e) Persones jurídiques amb vehicles de la seva titularitat que abonin l’ IVTM al municipi.

f) Persones jurídiques amb domicili o seu establerta al municipi que disposin de vehicles de lloguer, rènting o similar, de durada superior a 6 mesos.

 

ADHESIU

L’ adhesiu que confereix la condició de resident, posterior a la seva sol·licitud i a la comprovació dels condicionants enumerats anteriorment, caldrà activar-lo abonant la taxa establerta a aquest efecte (condicionada a l’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal corresponent) i que són les següents:

a) Persones físiques empadronades a Tossa i que siguin titulars d’un vehicle que aboni l’Impost  IVTM a Tossa. 5,00€

b) Persones físiques empadronades a Tossa i que siguin conductores habituals d’un vehicle amb contracte de lloguer, rènting o similar, de durada superior a 6 mesos. 30,00€

c) Persones físiques no empadronades a Tossa que tributen  IBI relatiu a un habitatge a Tossa. 60,00€

d) Persones titulars d’una activitat econòmica amb domicili o seu a Tossa o, amb un contracte laboral en una empresa amb domicili o seu a Tossa de durada superior a 4 mesos. 60,00€

e) Persones jurídiques amb vehicles de la seva titularitat que abonin l’ IVTM al municipi. 30,00€

f) Persones jurídiques amb domicili o seu establerta al municipi que disposin de vehicles de lloguer, rènting o similar, de durada superior a 6 mesos. 60,00€

 

Un cop activat, s’haurà d’enganxar a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle. L’efecte d’aquest distintiu estarà condicionat en tot moment al compliment de les condicions de resident i d’estar al dia de les obligacions econòmiques (tributs, multes i preus públics) amb l’Ajuntament de Tossa de Mar.

 

Es pot sol·licitar l’adhesiu de resident a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) a la planta baixa de l'Ajuntament o a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

FUNCIONAMENT

A partir del 15 de juny i fins al 15 d’octubre de cada any, el temps màxim d’estacionament permès estarà degudament indicat en els parquímetres o en la senyalització corresponent i serà diferent segons es disposi de distintiu de resident o no.

Tots el vehicles hauran d'obtenir un tiquet d'estacionament a través dels parquímetres instal·lats o telemàticament. En el cas dels residents aquest tiquet serà gratuït, i tindrà una validesa de 72 hores, de manera que transcorregut aquest termini serà necessari la renovació del mateix.

En el cas de les zones verdes amb opció de pagament per a les persones que no tinguin la condició de residents, el justificant que permetrà utilitzar-les serà un tiquet comprovant de pagament, sempre que aquest no s’hagi realitzat a través d’algun mitjà telemàtic. L'horari de pagament en aquest cas serà de 10 a 21h.

 

ZONES VERDES NO EXCLUSIVES

A partir de l’1 de juny i fins al 15 d’octubre de cada any, les zones verdes d’estacionament dels carrers Nostra Senyors de Montserrat, Escultor Casanovas, Pintor R Benet, Bernats, Tomas Barber, Sant Vicenç, Giverola, Mª Auxiliadora, Sant Sebastià, Pompeu Fabra, Escultor Mares, Torrent Viver, Pintor Creixams, Francesc de P Rissech, Rambla Pau Casals, Lope Mateo, Vilafranca del Penedès, Calafat, Gabriela Mistral, Joan Brossa, Capità Mestres i Victor Català, passaran a estar regulades, de manera que els residents hi podran estacionar gratuïtament (amb obligació d'obtenir tiquet a cost 0 amb temps màxim de 72 hores) i els vehicles sense distintiu ho podran fer abonament la taxa establerta (amb temps màxim limitat a 2 hores).
 

Hi ha un total de 369 places de zona verda no exclusiva.

 

"

"

"

 

ZONES VERDES EXCLUSIVES

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha habilitat places d’aparcament de zona verda al Nucli Antic, en concret les places compreses en els carrers Joan Barber Coris, Sot de ses Pomeres, i s’ Aloc.

Aquestes places són exclusives per a residents, només hi podran estacionar els vehicles amb distintiu de resident activat. El temps màxim d’estacionament és de 72 hores.

Hi ha un total de 34 places de zona verda exclusiva.

 

"

 

DUBTES I CONTACTES

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu consultar la informació a l'adreça electrònica ajuntament@tossademar.org.