Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Notícies Notes de premsa

L’Ajuntament de Tossa convoca el procediment d’atorgament dels horts urbans de Can Coure• N’hi ha un total de 27 i les sol·licituds per optar-hi s’han de presentar al registre general abans de l’11 d’octubre

Tossa de Mar, 16 de setembre de 2022.- L’Ajuntament de Tossa, un cop finalitzat el termini vigent, ha convocat el procediment de nova selecció per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a ús privatiu sobre terrenys de titularitat municipal destinats a horts, existents a la zona de Can Coure al costat de la riera.

Per a la convocatòria de 2022, l’ajuntament ha d’habilitar un total de 27 horts (5 a disposició de l’Àrea Social i 22 a disposició de persones físiques).

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han d’acomplir els requisits següents:

  1. Ser persona física major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.
  2. tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort.
  3. A la data de l’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Tossa amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs.
  4. No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu al terme municipal de Tossa.

Els impresos de sol·licitud per a participar en la convocatòria estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Ajuntament de Tossa i a la página web www.tossademar.cat.

Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament abans de l'11 d'octubre de 2022. A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ajudaran a fer el tràmit de 08:00h. a 14:00h.

Un cop finalitzat el termini de presentació, l’Ajuntament, en presència de l’alcalde, realitzarà el sorteig pel sistema de paperetes, les quals s’han d’introduir en una cistella, bossa o altre utensili adequat. S’extreuran totes les paperetes i l’ordre d’extracció determinarà les persones adjudicatàries dels horts fins a esgotar els horts disponibles. Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel·la, tot i haver estat admeses les seves sol·licituds en el sorteig, passaran a formar part d’una llista d’espera publicada a la pàgina web de l’Ajuntament.

En cas que el sorteig de les parcel·les d’horts afavoreixi a alguna persona adjudicatària que ja disposés d’un hort de la convocatòria anterior, se li adjudicara la mateixa parcel·la que ja tenia, a menys que manifesti expressament la voluntat d’optar a un canvi d’hort.

Etiquetes