Sorteig membres de meses electorals (Parlament Europeu, 9 de juny de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Notícies Notes de premsa

L’Ajuntament de Tossa crea una estructura de responsabilitat pels mitjans de comunicació audiovisual locals• Es farà una aportació anual per un import que es fixarà al pressupost municipal i es realitzaran reunions durant el darrer trimestre de cada any per acordar noves inversions

Tossa de Mar, 21 de setembre de 2022.- L’Ajuntament de Tossa ha considerat adient establir una estructura de responsabilitat pel funcionament dels mitjans de comunicació audiovisual locals: TV Tossa i Ràdio Tossa.

Aquesta estructura es fonamenta en tres pilars: un responsable institucional, un servei administratiu de suport i un servei de consergeria.

  1. Responsable institucional. Serà el Cap de Premsa, que s’encarregarà de redactar el Codi Ètic, informar del mateix als col·laboradors, recollir queixes i suggeriments sobre el normal funcionament dels mitjans de comunicació audiovisual, i totes aquelles tasques que millorin la prestació del servei dels mitjans de comunicació audiovisual municipals.
  2. Administració de suport. Serà assignada a l’àrea de Secretaria i s’encarregarà de realitzar els tràmits necessaris pel correcte funcionament dels mitjans de comunicació audiovisual municipals.
  3. Consergeria. Desenvoluparà les tasques que li son pròpies, així com aquelles que permetin la millor gestió de les instal·lacions físiques dels mitjans de comunicació audiovisual municipals.

Les persones físiques o associacions que tinguin interès en integrar-se en la gestió dels mitjans de comunicació audiovisual municipals o realitzar programes puntuals, ho comunicaran formalment a l’Ajuntament, indicant els objectius i contingut de la seva proposta.

L'Ajuntament realitzarà una aportació anual, amb un import que es fixarà en el pressupost municipal, per a cobrir despeses de funcionament, petites adquisicions, dietes, etc. Els usuaris presentaran a l'Ajuntament un resum anual d'activitats en el qual justificaran la destinació de la subvenció municipal; i es realitzaran reunions durant el darrer trimestre de cada any per acordar una proposta d'inversions per al manteniment i millora de les instal·lacions que l'Ajuntament estudiarà per a la seva incorporació al pressupost municipal anual.

Etiquetes