EMERGÈNCIA 1: mesures per la sequera      ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Notícies Notes de premsa

Tossa aprova un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible• Estarà vigent fins a l’any 2027 i entre les actuacions recomanades destaca l’aposta per la mobilitat a peu o en bicicleta; o la pacificació d’avingudes com la del Pelegrí o Sant Raimon de Penyafort

Tossa de Mar, 11 de novembre de 2022.- L’Ajuntament de Tossa ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que estarà vigent fins l’any 2027, amb l’objectiu d’adoptar les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el caràcter de vila mediterrània i oberta a l’espai públic.

La missió del sistema de mobilitat és contribuir a assolir els objectius que les persones utilitzin els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per contribuir a la qualitat del medi ambient.

Per assolir aquesta missió, durant els propers 6 anys de vigència del pla, es seguiran les següents línies estratègiques:

1) Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant major superficie d'espai públic i superfície amb millor qualitat (en termes d'accessibilitat i seguretat) per a la realització dels desplaçaments a peu.

2) Fomentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús habitual, tot creant les condicions d’itineraris, de gestió del trànsit i d'educació viària necessàries per promoure'n la utilització.

3) Promoure la utilització del transport públic.

4) Fomentar un ús racional del vehicle privat.

5) Adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.

6) Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport.

7) Donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania de la despesa energètica i l’impacte ambiental que provoquen quan es mouen, especialment en la salut pública i el canvi climàtic.

En aquest sentit, entre les actuacions que es recomanen, destaca que caldria adaptar més passos de vianants a persones amb mobilitat reduïda; ampliar l’amplada d’algunes voreres del municipi; convertir l’Avinguda Costa Brava en un eix per a vianants, com els carrers Pou de la Vila o La Guàrdia, sempre d’acord amb les parts implicades; pacificar l’accés de trànsit a l’Avinguda Sant Raimon de Penyafort o Avinguda del Pelegrí, lloc on ja s’ha fet; adequar una vorera-bici a l’Avinguda Puerto Rico; ampliar la comunicació amb transport públic amb Llagostera i Girona; la creació de zones d’aparcament per a residents (área verda); o la creació d’un sistema intel·ligent d’informació a la via pública sobre l’ocupació de les bosses d’aparcaments.

Per a més informació, es pot consultar el pla en el portal de transparència de la web municipal: www.tossademar.cat

Etiquetes