Registre Civil de Tossa de Mar: OBERT PARCIALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Festes i tradicions

Concurs cartellI CONCURS DE DISSENY DE CARTELLS

L'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tossa de Mar convoca el I Concurs de Disseny de Cartells per sa Festa Major d'Estiu 2024.

La proposta guanyadora esdevindrà la imatge gràfica de la Festa Major d’Estiu 2024 (Cartell, programa, xarxes, etc.).

 

PARTICIPANTS:                                                                                                                                                                                                                           

Hi podran participar les persones que tinguin entre 12 i 20 anys. El concurs tindrà dues modalitats: la modalitat de 12 a 15 anys i la modalitat de 16 a 20  anys, respectivament.

Els participants hauran d’estar empadronats a Tossa de Mar.

 

TEMA DEL CARTELL:

La imatge s’ha d’inspirar en els conceptes de sa Festa Major de Tossa en general, amb una incidència clara en la cultura popular, la festa, l’espai públic, la música, la celebració en comunitat i les activitats transversals.

El cartell ha d’incloure la frase:  “Tossa de Mar. Festa Major d’Estiu Sant Pere 2024. Del 28 de juny fins al 2 de juliol.”

 

OBRA:

Cada participant podrà presentar un màxim de dos cartells originals i inèdits, no premiats ni publicats anteriorment.

 

FORMAT DE PRESENTACIÓ:

 • Mida: El format del cartell serà DIN A3 VERTICAL.
 • Tècnica: La tècnica és lliure, s’acceptaran il·lustracions manuals o digitals (assistides per ordinador), muntatges fotogràfics, collage, etc. L’obra ha de ser apta per a la seva reproducció en quadricromia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents i relleus enganxats.
 • Presentació:

- Suport digital: La mida de la imatge ha de ser gran, en una resolució de 300 dpi. El format ha de ser JPG o PDF.

- Suport físic: Una impressió o un full DIN A3.

La proposta guanyadora s’haurà d’entregar en el seu arxiu original en format Photoshop, Ilustrator,..o altres amb els elements que configuren l’obra (imatges, tipografies, ...)

Les obres que no compleixin els requisits abans esmentats seran desqualificades.

-Autoria: l’autoria del cartell ha de ser anònima fins al moment d’haver-ne triat el guanyador. El cartell presentat ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat a part, on han de constar-hi les dades de  l’autor: nom, cognoms, edat, adreça del domicili, telèfon i adreça de correu electrònic. Per tant, no s´ha de fer constar el nom al dors del cartell ni fora del sobre que en contingui les dades.

 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Divendres 3 de maig de 2024 a les 14:00 h.

Les obres es podran presentar físicament a la Casa de Cultura  (Avinguda Pelegrí, 8) o bé mitjançant la següent adreça de correu electrònic cartellfestamajor@tossademar.org. En aquest cas, l’arxiu ha de ser en format JPG o PDF i la resolució abans esmentada. El nom de l’arxiu correspondrà al lema del cartell. A part, en un document word o pdf, han de constar-hi les dades de l’autor: nom i cognom, edat, adreça, telèfon i correu electrònic.

 

JURAT:

El jurat estarà format per tècnics de diferents àrees del propi Ajuntament de Tossa de Mar. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Es valorarà la creativitat de la proposta, l’originalitat del treball així com el criteri estètic en la composició.

 

PREMI:

 • L’autor/a del cartell guanyador rebrà un premi el dia del Pregó de Festa Major, divendres 28 de juny de 2024.
 • El Cartell guanyador serà la imatge gràfica de sa Festa Major de Sant Pere 2024 i es farà servir per a la seva difusió. Rebrà com a premi un xec de 150.-€ per a la compra de material en un establiment de Tossa de Mar.

            -Cartell finalista de modalitat de 12 a 15 anys, rebrà com a premi un val regal de 50.-€ per a la compra en un establiment local.

            -Cartell finalista de modalitat de 16 a 20 anys, rebrà com a premi un val regal de 50.-€ per a la compra en un establiment local.

En cas que la proposta guanyadora mostri alguna deficiència tècnica, l’autor/a de l’obra es comprometrà a corregir-la (faltes ortogràfiques, resolució, canvis de dates, ..)

 

CRITERIS DE VALORACIÓ:

 • Idoneïtat temàtica respecte a la festa i al poble.
 • Adequació de la funció de cartell anunciador.
 • Qualitat artística i tècnica: temàtica, les imatges, els elements tipogràfics, elaboració i composició.
 • Incorporació de valors inclusius: representar la diversitat sexual i de gènere i no reproducció d'estereotips i rols de gènere.
 • Les obres seleccionades hauran de complir cadascun dels criteris i seran valorats a parts iguals.
 • La tècnica és lliure però el cartell ha de ser apte per a la seva reproducció mitjançant quadricromia i ha de poder tenir aplicació tant en format paper com en digital.
 • La persona autora del cartell guanyador cedirà els drets de reproducció del cartell a l’Ajuntament de Tossa de Mar, que el podrà editar en qualsevol format i en exclusiva sempre que ho cregui convenient. L'autoria haurà de renunciar a qualsevol dret de publicació i difusió, si bé se li reconeixerà la propietat intel·lectual. A més, la persona autora es responsabilitzarà que no hi hagi drets de tercers i serà responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
 • Els originals no premiats es podran passar a recollir per la Casa de Cultura de Tossa de Mar (Av Pelegri,10) a partir del dia 3 de juny de 2024 i fins al 14 de juny de 2024. Transcorregut aquest termini, els originals no retirats es destruiran.
 • La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra de les presents Bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es resoldran a criteri del jurat.