Carnaval 2023  
ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Ajuda a Ucraïna   Coronavirus   IGUALTAT   Agenda  

Alertes i activitats Festes i tradicions

eleccions municipalsInformació i tramitació sobre les pròximes eleccions municipals (28 de maig 2023).

Hi haurà més informació pròximament.

Tràmits amb el cens electoral a l'INE (amb clave, DNI electrònic o certificat electrònic):

  • Consulta d'inscripció al Cens Electoral: feu clic aquí.
  • Impugnació del Cens Electoral fora d'un període electoral: feu clic aquí.
  • Sol·licitud d’exclusió/inclusió en les còpies del cens per a propaganda electoral: feu clic aquí.
  • Manifestació de voluntat d'exercir a Espanya el dret de sufragi actiu dels ciutadans de la UE: feu clic aquí.

 

Ciutadans de la UE: com votar a les eleccions municipals (28 de maig de 2023).

- Els ciutadans de la UE podran votar a les eleccions municpals si ho manifesten. Termini: fins al 30 de gener de 2023.

Tràmit:

https://sede.ine.gob.es/ , si disposan de Cl@ve o bé, als ajuntaments on estiguin empadronats emplenant un imprès el·laborat per l'Oficina del Censo Electoral (OCE). Imprès: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/impresoDFA/cere.dfa.1%20(24oct22).pdf (Model DFA).

Els ciutadans de la UE que mai han manifestat la voluntat de vota i que ara ho vulguin fer han rebut també un comunicat amb una declaració i una clau CTT que podran remetre-la a la delegació provincial de l'OCE o a través de la seu electrónica de l'INE fent servir la clau CTT rebuda: https://sede.ine.gob.es/ 

Accés amb CLAVE o clau CTT: https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259942990670&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

Els ciutadans de la UE que no estiguin inscrits al Padró municipal i que vulguin votar, caldrà que s'empadronin primer i omplin l'imprès per manifestar la seva voluntat de fer-ho. El termini és fins al 30 de gener de 2023.
Més informació al 900 343 232.

 

Ciutadans de fora de la UE de països amb acords per poder votar a les eleccions municipals (28 de maig de 2023):

Sol·licitud d’inscripció en el Cens Electoral d’Estrangers Residents a Espanya (CERE) per als ciutadans nacionals de països amb Acords vigents que reconeixen el dret de sufragi en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Descripció: permet als ciutadans nacionals de països amb Acords vigents que reconeixen el dret de sufragi en les eleccions municipals i que hi compleixen les condicions establertes, sol·licitar la seva inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Terminis: per exercir el dret de sufragi actiu a Espanya en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 haurà de sol·licitar la seva inscripció en el cens electoral de l’1 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023.

Mitjans d'autenticació: l'acreditació de la seva identitat podrà ser realitzada mitjançant el sistema cl@ve (sempre que l’Oficina del Cens Electoral disposi del seu nombre d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers) o parella de claus: Clau de Tramitació Telemàtica (CTT) remesa per correu postal i Número d'Identificació d'Estranger (NIE).

Adreça d'accés al procediment: https://sede.ine.gob.es/cere_ca

Més informació aquí: https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090612&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=ca_CT

Països amb acord: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido i Trinidad i Tobago.


Condicions per votar (excepte al Regne Unit i Noruega, veure més avall):

- Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
- Residir a Espanya, ininterrompudament, com a mínim, els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'inscripció al cens electoral.
- Figurar al Padró municipal de residència habitual, que és on podrà votar.

Condicions per votar (ciutadans del Regne Unit):

- Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
- Residir a Espanya, ininterrompudament, com a mínim, els 3 anys anteriors a la sol·licitud d'inscripció al cens electoral.
- Figurar al Padró municipal de residència habitual, que és on podrà votar.


Condicions per votar (ciutadans de Noruega):

- Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
- Residir a Espanya, ininterrompudament, més de 3 anys anteriors a la sol·licitud d'inscripció al cens electoral.
- Figurar al Padró municipal de residència habitual, que és on podrà votar.

 

TRÀMIT:

Els ciutadans que compleixin totes les conidicions de l'acord hauran rebut una comunicació i una clau per fer la inscripció al cens electeoral per internet. Termini: de l'1 de desembre de 2022 fins al 15 de gener de 2023. Els ciutadans que no hagin rebut la comunicació i que compleixin totes les condicions podran fer la sol·licutd a l'Ajuntament.

Els ciutadans que no tinguin la vigència del permís de residència: hauran de fer la inscripció per correu postal i hauran d'aportar un document en vigor que justifiqui la residència a Espanya o que s'ha sol·licitat la renovació del document.

Més informació al 900 343 232.