Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Jutge/ssa de Pau substitut/aOBERT EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER EL CÀRREC DE JUTGE/SSA SUBSTITUT/A

DURADA

El càrrec té una durada de 4 anys des del moment del seu nomenament.

 

SOL·LICITUD

La sol·licitud dels candidats/tes s'ha de dirigir a l'Ajuntament de Tossa de Mar i pot presetar-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, acompanyada de la següent documentació:

  • còpia DNI
  • manifestació expressa del/de la sol·licitant de què es compleixen els requisita exigits a la convocatòria per tenir la condició d'aspirant a la vacant
  • currículum (que contindrà de forma expressa l'activitat que exerceixen habitualment)

 

TERMINI

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 27 de març de 2024.

 

Accés a la seu electrònica: www.tossademar.cat/seu o bé tossademar.eadministració.cat.