Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Participació ciutadana (Pla de mobilitat)

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE TOSSA DE MAR

De conformitat amb el previst en l'article 101.5 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible i en l'article 16.1 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, amb caràcter previ a l'elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible de Tossa de Mar, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats.

Els vilatans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar  les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini d’un mes a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

PODEU CONSULTAR LA INFORMACIÓ AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA:

- Podeu consultar aquí la documentació.

  • PMUs TSS Memòria
  • PMUs TSS Plànols
  • PMUs TSS Annexes

 

PODEU DEIXAR ELS VOSTRES COMENTARIS AL FORMULARI QUE TROBAREU AQUÍ:

https://www.tossademar.cat/ca/forms/contactar