Sorteig membres de meses electorals (Parlament Europeu, 9 de juny de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Educació i cultura

Llar d'infantsPREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2024-2025

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2024-2025

INFORMACIÓ GENERAL

L’escola bressol o la llar d’infants és un dels primers entorns de socialització. Els infants accedeixen per primera vegada al sistema educatiu, on comencen l’etapa en què aprenen els valors i desenvolupen les aptituds que els ajudaran a créixer. Els primers anys de vida dels infants són fonamentals per al seu desenvolupament futur.

Per accedir a l’escola bressol el nen o la nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs 2024-2025. Si el centre té vacants al llarg del curs, pot admetre infants a partir del moment que compleixen les 16 setmanes. (NOMÉS PER  A INFANTS NASCUTS EL 2024)

La preinscripció s’ha d’entrar per registre i es pot fer per via telemàtica (RECOMANABLE) o bé presencialment a l'OAC Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil amb una identitat digital (certificat digital, idCat mòbil...).

 

Calendari 2024

 

CALENDARI I TERMINIS

 • DE MAIG DE 2024: oferta inicial de places escolars.
 • DEL 6 AL 17 DE MAIG DE 2024: presentació de sol·licituds.
 • 24 DE MAIG: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • DEL 27 AL 31 DE MAIG: presentació de reclamacions.
 • ENTRE EL 3 I EL 7 DE JUNY: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts.
 • 12 DE JUNY: llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos i, si s’escau, llista d’espera.
 • DEL 17 AL 28 DE JUNY: matriculació.


PLACES PER A LA PREINSCRIPCIÓ 2023-2024:

Pels nadons, I0 infants nascuts el 2024, s’oferten 6 places.
Per als infants, I1 de 1-2 any, nascuts el 2023, s’oferten 12 places.
Per als infants, I2 de 2-3 anys, nascuts el 2022, s’oferten 10 places.

 

BAREM PROVISIONAL:

Aquest és el barem del 2024.

               

PUNTUACIONS

NÚM REGISTRE

CRITERI 1

CRITERI 2

CRITERI 3

CRITERI 4

CRITERI 5

CRITERI 6

 

2 PUNTS

1 PUNT

2 PUNTS

2 PUNTS

1 PUNT

1 PUNT

TOTAL

               

E-RE-1529

2

0

2

2

0

1

7

E-RC-2024

2

0

2

2

0

1

7

E-RE-1533

2

0

2

2

0

1

7

E-RE-1535

2

0

2

2

0

1

7

E-RE-1383

2

0

2

2

0

0

6

E-RE-1492

2

0

2

2

0

0

6

E-RC-1751

2

0

2

0

0

1

5

E-RE-1785

2

0

2

0

0

1

5

E-RC-1948

2

0

2

0

0

1

5

E-RC-1718

2

0

2

0

0

0

4

E-RC-1762

2

0

2

0

0

0

4

E-RE-1402

2

0

2

0

0

0

4

E-RE-1569

2

0

2

0

0

0

4

E-RE-1797

2

0

2

0

0

0

4

E-RE-1546

0

0

0

0

0

0

0

E-RE-1564

0

0

0

0

0

0

0

 

 

MATRICULA

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considerarà que es renuncia a la plaça adjudicada.

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ. BAREM DE PUNTUACIÓ

 1. Infant empadronat a Tossa 2 punts
  (no cal documentació acreditativa)
 2. Germans de l’alumne/a escolaritzats al Centre (en el moment de la seva incorporació a la llar d’infants) o pares o tutors/es legals que hi treballen (en el moment de la seva incorporació a la llar d’infants) 1 punt
  (no cal documentació acreditativa)
 3. Quan el domicili habitual estigui dins el municipi 2 punts
  (no cal documentació acreditativa)
 4. Quan els dos pares/mares/tutors/tutores legals treballin, o en cas de famílies monoparentals quan el pare/mare/tutor/tutora treballi i l’horari sigui incompatible amb l’horari de funcionament de la llar d’infants (és a dir, que treballin dins la franja de les 8:45 h a les 16:45 h) 2 punts
  (documentació acreditativa: contracte laboral vigent o certificat emès per l’empresa del lloc de treball)
 5. Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, mare, tutor/a i aquest és en el municipi 1 punt
  (documentació acreditativa: certificat d’empresa el lloc de treball)
 6. Si l’alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental 1 punt
  (documentació acreditativa: títol de família nombrosa o monoparental vigent)

Per fer la preinscripció cal presentar la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places que ho requereixin dins el període establert en el calendari.

 TRÀMIT ONLINE A LA SEU ELECTRÒNICA

Per fer aquest tràmit és indispensable tenir una identitat digital: idCAT mòbil, idCAT certificat, DNI electrònic o certificat digital.
Cal fer servir un navegador d'internet modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari...): no feu servir l'Internet Explorer ni sistemes operatius obsolets.
Si teniu problemes per iniciar sessió: esborreu els arxius temporals (CTRL + SHIFT + SUPR), tanque el navegador i torneu a provar, o reinicieu el vostre ordinador).

Abans de fer el tràmit telemàtic comproveu que teniu la documentació necessària digitalitzada per adjuntar-la telemàticament: no valen fotografies fetes amb el mòbil, han de ser documents digitalitzats.


1) Aneu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar: http://www.tossademar.cat/seu

2) Busqueu i seleccioneu el tràmit: «Preinscripció a la llar d'infants municipal "Els petits mariners"» (El trobareu com a tràmit destacat a la pàgina d'INFORMACIÓ GENERAL o bé el podeu cercar a la pestanya CATÀLEG DE TRÀMITS al quadre de cerca "Buscar tràmits" escrivint per exemple "llar d'infants" i fent clic a la tecla intro.

3) Feu clic a l'enllaç que diu "Tramitació electrònica" del tràmit «Preinscripció a la llar d'infants municipal "Els petits mariners"».

4) Seguiu les instruccions. Recordeu que és obligatori adjuntar el formulari de la preinscripció emplenat (no s'ha de signar si es fa la tramitació telemàtica) i també la documentació obligatòria (fotocòpia del llibre de família o equivalent i fotocòpia del DNI o equivalent). També es pot aportar altra documentació opcional.

 

 
 


PROTECCIÓ DE DADES

La direcció de la llar d’infants i l’Ajuntament de Tossa de Mar posa en el seu coneixement que les seves dades s’incorporaran al fitxer de dades d’alumnes de la Llar d’infants i a un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal que forma part de la base de dades general d’administració de l’Ajuntament de Tossa (Usuaris Llar d’Infants, codi 210329014-V).

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i a l’ideari de l’Ajuntament i de la Llar d’infants.

La negativa a facilitar les dades demanades pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de ser atès el més correctament possible en els nostres serveis.