Registre Civil de Tossa de Mar: OBERT PARCIALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Turisme i comerç

SUSPESES DE FORMA TEMPORAL LES ALTES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTICAprovat un Decret llei que afecta als pisos turístics

NOU DECRET LLEI SOBRE HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

El Govern ha aprovat el Decret llei 3/2023, del 7 de novembre de 2023, per regular habitatges d'ús turístic mitjançant lʼobtenció dʼuna llicència urbanística prèvia i dʼuna autorització turística en un total de 262 municipis, entre ells Tossa de Mar, que hauran de modificar el seu planejament urbanístic i recollir expressament la possibilitat d'acollir pisos turístics.

Els municipis afectats són aquells que compleixen un o dos d'aquests requisits:

  • Demanda dʼhabitatge acreditada i mercat tensionat (140 municipis).
  • Existència actualment de més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants (134).

Aquests municipis no podran atorgar llicències dʼobertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.

Els ajuntaments hauràn de justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident i màxim es podràn atorgar 10 llicències per cada 100 habitants.

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en aquests llocs hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a lʼobertura. Les llicències tindran una vigència de cinc anys i seran renovables. Fins que no entri en vigor el Decret llei i fins que els ajuntaments no actualitzin els seus planejaments, no es podrà atorgar cap llicència nova.

Els titulars dels pisos turístics existents tindran cinc anys per demanar la nova llicència urbanística o cessar en la seva activitat.

 

Per a més informació podeu descarregar-vos el Decret llei i també la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.