Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Notícies Notes de premsa

Tossa inicia una campanya de sensibilització sobre la igualtat de gènere- Es vol convidar a revisar actituds i renovar maneres de fer per contribuir a construir models basats en la igualtat i el reconeixement de les diferències

Tossa de Mar, 29 de novembre de 2022.- La igualtat és un dels pilars bàsics de les societats democràtiques. Ara bé, la realitat demostra que encara persisteixen discriminacions de gènere que s’han de corregir per poder aconseguir una igualtat real.

El reconeixement de la igualtat de dones i homes està recollit en diversos textos de l’ordenament jurídic català, com a l’Estatut d’Autonomia o la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, amb objecte d’establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de gènere en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. L’Agenda 2030, que neix del compromís dels diferents estats membres de les Nacions Unides, també estableix com un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) la Igualtat de Gènere (Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5). En el seu primer apartat, estableix com aspecte fonamental posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i nenes. Per tant, la vulneració del dret fonamental a la igualtat ha de ser la lluita vertebradora de tots els agents implicats: estats, governs, societat i teixit empresarial i productiu.

En aquest sentit, les Administracions Públiques tenen una doble responsabilitat. Per una banda, són dispensadores de serveis adreçats a la ciutadania i, per tant, han de treballar per crear polítiques que fomentin la igualtat real de dones i homes. I, per altra banda, són ocupadores i, en conseqüència, han de promoure la igualtat en l’ocupació pública, dissenyar mesures i accions d’igualtat.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tossa, en el marc dels actes del 25N com a dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, inicia una campanya de sensibilització amb la voluntat de promoure la igualtat de gènere. La campanya sorgeix com una de les accions incloses en el Pla d’Igualtat del consistori, que és una eina per fer un estudi detallat sobre la situació de dones i homes dins de l’organització per identificar les desigualtats, les diferències, els desavantatges, les dificultats i els obstacles existents o que puguin existir a l’ens per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta diagnosi permet obtenir la informació necessària per dissenyar i establir un conjunt d’accions per corregir les desigualtats detectades.

Per poder implementar el Pla d’Igualtat també és necessari el  compromís de l’ens amb les polítiques de gènere i amb la voluntat de promoure la igualtat d’oportunitats i contribuir a la sensibilització i transformació social. Per tant, es pretén que, amb aquesta campanya, es disposi d’una eina de treball que permeti identificar desigualtats de gènere normalitzades i incorporar una nova mirada en el nostre dia a dia, convidant a revisar actituds, renovar maneres de fer i de relacionar-nos per contribuir a construir models basats en la igualtat i el reconeixement de les diferències.

A través de diferents cartells que s’han treballat amb la Comissió d’Igualtat  de l’Ajuntament de Tossa, es convidarà al personal de l’Ajuntament i a la ciutadania en general a reflexionar al voltant de diferents situacions que es poden trobar en els llocs de treball i en el dia a dia.

Etiquetes